Multiplikatori za solarni sistemi ( instruktori za pravilna obuka na monta`eri na termalni i fotonaponski solarni sistemi)

Soglasno so proektot Stopanska sorabotka pome|u Pokrainata Rajland Falc i JIE na MBB vo periodot od 12 do 23 Septemvri 2011  se odr`a obuka za ,,multiplikatori- eksperti za solarni tehniki,,.

 

 

     

 

     

   

 

Last revision   25-11-2012