Agenda

Govor na Milica Andonov od min. za Ekonomija

Govor na Sanja Popovska Vasilevska

Govor na Kiro Mitevski

Govor na Aleksandar Prodanov

Govor na Andro Bacan - Hrvatska

Govor na Hristina Cigarida

Govor na Snezana Janevska

 

Last revision   25-11-2012